Motlles de silicona

Es fabriquen amb silicona a partir d’una peça màster d’estereolitografia. Tenen una vida de 25-50 unitats i permeten fabricar peces de resines de poliuretà amb característiques similars a les d’un plàstic tècnic (ABS, PP, PA66, etc.). Amb un termini de lliurament de primeres unitats a partir de 4-5 dies, es poden fabricar unes 15-20 peces definitives a la setmana.

Aplicacions

Sèrie curta, Ideal per tirades de 25 a 200 peces, segons dimensions i geometria.
Peces que han de comportar-se amb característiques molt similars a les definitives, tant a nivell dimensional com mecànic.
Validació de propietats mecàniques, tèrmiques o estètiques

Avantatges

Sèrie curta amb característiques definitives.
Precisió i acabat superficial molt elevat.
Permet acoblaments perfectes, clicatges i inserts metàl·lics
Permet obtenir peces transparents, elastomèriques o bimaterials
Start your project today