Purpose

A conseqüència de les mesures de confinament que vivim, estem treballant per a adaptar totes les nostres formacions presencials també en format online, amb l'objectiu de continuar posant els nostres cursos a l'abast de tothom, també des de casa.

En la present edició, per tant, oferim la possibilitat de realitzar cursos de manera virtual, mantenint el format i sense alterar els continguts. D'aquesta manera, els mateixos docents que fins ara impartien les classes de manera presencial, ho faran ara per videoconferència en els mateixos horaris, atenent igualment els alumnes en directe i garantint el compliment de les sessions establertes.

Per a fer-ho possible, a més, es posarà a l'abast dels assistents la llicència educativa oficial del programari per al seu ús personal.

Who is this course for?

Blender és un programa de disseny de codi obert, gratuït i de lliure accés per a tothom. Abarca una gran varietat de disciplines, integrant tot el procés necessari per a la creació d'escenes i animacions 3D: des del modelatge fins a la post-producció.

El modelatge està basat en malla poligonal i el texturitzat en el mètode PBR. Tots dos són molt comuns per a la creació de recursos de pel·lícules d'animació, videojocs, infoarquitectura i presentacions de projectes. A més, compta amb dos motors de render: Cycles i Eevee. El primer és ideal per a crear escenes amb alt nivell de realisme. El segon, en canvi, és un motor a temps real que permet crear animacions d'alt impacte visual amb gran fluïdesa.

La corba d'aprenentatge és alta, ja que és un programa intuïtiu amb una interfície amigable i àgil d'utilitzar, fet que permetrà als nous usuaris sentir-se, de seguida, còmodes amb el programa.