Preguntes freqüents

És necessari tenir la titulació universitària per a matricular-se?
Per a poder-se matricular del programa cal superar prèviament el procés d’admissió establert. En aquest procés és el director del curs qui, a través d’una entrevista, determina l’aptitud d’una candidatura.
Així doncs, els estudis o titulació que es tingui, no és condició excloent i una persona que no tingui titulació universitària pot, havent passat l’admissió, matricular-se al curs.
Quina documentació es requereix per a para matricular-se?
Per a poder matricular-se dels cursos de Màster i Postgrau, és requisit indispensable sol·licitar admissió i superar una entrevista amb el director. Un cop superada l’entrevista, la documentació obligatòria a presentar en el moment de tramitar la Matrícula (en cap cas es matricularà una persona que no porti tota la documentació) és:
  • Fotografia tipus carnet
  • Fotocòpia del DNI o NIE
  • Fotocòpia de l’últim títol acadèmic obtingut o del resguard de sol·licitud del títol
  • Fotocòpia de la cartilla bancària (on apareguin les Dades Bancàries per a la domiciliació del pagament)
  • Full de forma de pagament: s’ha de lliurar degudament complimentat, un dels fulls adjuntats a aquest document, segons el cas:
  • Pagament PARTICULAR: en el cas que el pagament del curs el faci el propi interessat.
  • Pagament EMPRESA: en el cas que el pagament del curs el faci la empresa on treballa l’interessat.

Els fulls de forma de pagament i tota la normativa de matriculació serà facilitada per la tècnica del programa un cop vostè hagi superat l’entrevista.

Quan inicia/acaba el període de preinscripció?
El període d’inscripció per a cada any acadèmic s’obre al febrer i està vigent fins al moment que els cursos tenen totes les places cobertes.
Per aquesta raó, les places s’adjudiquen segons ordre de reserva (abonament del 15% del preu de la matrícula del curs).
Es poden bonificar els cursos mitjançant la fundació Tripartita?
Si. Tots els nostres cursos es poden bonificar a través de la Fundació Tripartita (www.fundaciontripartita.org)
A la Fundació CIM, no gestionem directament aquests ajuts però, si està interessat en aquesta bonificació pot consultar-ho a l’àrea de RRHH de la seva empresa o bé fer-ho a través d’una gestoria.
Si té algun dubte pot posar-se en contacte amb la tècnica del programa a masters@fundaciocim.org
En quin termini de temps se comunica el resultat de l’ admissió?
Una setmana després d’haver realitzat l’entrevista amb el director del curs o, en cas de sol·licituds estrangeres, una setmana després d’haver fet l’estudi del seu perfil, en ambdós casos a través del correu electrònic.
És possible obtenir una carta d’acceptació?
Si, sempre i quan vostè sigui admès al màster o postgrau. Un cop vostè supera l’entrevista o es fa el seu estudi de perfil i li comuniquem l’admissió al curs, pot sol·licitar una carta d’acceptació al curs a la tècnica del programa a masters@fundaciocim.org