Gestió de magatzems

Purpose

El curs ocupacional d’Organització i Gestió de Magatzems capacita a qualsevol  tècnic a controlar i organitzar la gestió d'un magatzem tenint en compte tots els factors que entren en joc: personal, flux de mercaderia, control d'estoc, cadena logística, etc.

Tot això complint amb els estàndards de qualitat establerts, i amb les normatives de seguretat vigents, perquè les operacions es duguin a terme de forma eficient i segura.

Amb l'elaboració de diferents casos pràctics garantim l'aprenentatge d'un sistema d’organització i de gestió així com les tècniques més habituals per a poder configurar i gestionar les operacions distribució d'una empresa.

 

Certificat de professionalitat - Títol d'Operador de Carretons Elevadors

Amb la realització del curs, l'alumne tindrà accés gratuït al curs d'Operador de Carretons Elevadors amb la finalitat de potenciar el perfil professional i tenir més probabilitats d'incorporació laboral.

Els certificats de professionalitat són títols oficials a tot l'Estat Espanyol que acrediten les competències que ha adquirit un treballador pel desenvolupament d'una activitat laboral. Confirmen que la persona que els posseeix té les habilitats i coneixements necessaris per ocupar aquest lloc de treball. És a dir, que està qualificat i compleix amb el perfil professional de la professió.

El Certificat de Professionalitat està constituït per uns blocs anomenats Unitats de Competència i aquests al seu torn s'organitzen en Mòduls Formatius. Cada unitat de competència té associada un codi d'acció formativa dins de l'itinerari i es facilita que un mateix alumne participi en totes les accions de l'itinerari , perquè pugui obtenir el títol corresponent.

El certificat es convalida per mitjà de les Qualificacions Professionals amb la formació del Cicle Formatiu de Grau Mitjà i/o Superior de la família professional a la qual correspon.

L'alumne que no realitzi tots els mòduls formatius que integren el certificat de professionalitat obtindrà una certificació dels mòduls superats que tindrà efectes d'acreditació parcial acumulable de les competències professionals adquirides.
 

Edition: FOAP 2017/18

Preu matrícula
Subvencionat 100% per el Servei d’Ocupació de Catalunya(SOC) i el Fons Social Europeu
Durada
320h + 80h de pràctiques en empresa
Dates Barcelona
Inici: 04/06/2018 Final: 28/09/2018
Horari Barcelona
De dilluns a divendres de 15:00 a 21:00h
Dates Castelldefels
Inici: 26/02/2018 Final: 15/06/2018
Horari Castelldefels
De dilluns a divendres de 16:00 a 21:00h
Ubicació
Barcelona i Castelldefels
Contents

1. ORGANITZACIÓ DE MAGATZEMS

a. Disseny i organització de magatzems

   • Disseny de magatzems 
   • Organització de magatzems
   • Manteniment, equips i instal•lacions del magatzem
   • Cost i pressupost del magatzem
   • Qualitat per millorar el servei al magatzem

b. Gestió de l'equip de treball del magatzem

   • Organització i gestió de l'equip humà del magatzem
   • Tècniques de comunicació aplicades a la feina i a la gestió de l'equip humà del magatzem. Negociació de conflictes
   • Formació del personal, qualitat i competitivitat

2. GESTIÓ DE LES OPERACIONS D'EMMAGATZEMATGE

a. Gestió de comandes i d'estocs

   • Gestió d'estocs i de magatzem
   • Gestió i preparació de comandes
   • Gestió i preparació d'inventaris
   • Aplicació de sistemes informàtics de gestió del magatzem

b. Seguretat i prevenció de riscos al magatzem

   • Seguretat al magatzem
   • Avaluació i prevenció de riscos al magatzem
   • Aplicació de mesures i recomanacions de prevenció de riscos al magatzem

3. OPTIMITZACIÓ DE LA CADENA LOGÍSTICA

a. Fases i operacions a la cadena logística

b. Logística inversa

c. Optimització i costos logístics

d. Xarxes de distribució

e. Gestió d'imprevistos i d'incidències a la cadena logística

f. Informació, comunicació i cadena de subministrament

4. CURS D'OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS 

Information request

For more information please fill out the form below and we will contact you within 24 hours.

For more information, please contact us ocupacional@fundaciocim.org or call to 93 401 71 71.

Persones o professionals que vulguin dirigir la seva carrera cap el control, l'organització i la gestió d'un magatzem.

Han d’estar inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya abans d'iniciar l'acció formativa, tant si són persones treballadores en situació d'atur (80% de les plaçes) tot acreditat el DONO, com si són persones treballadores ocupades (20% de les plaçes), realitzant la demanada de millora.

Veure requisits

L’equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s’adapta a la realitat empresarial.

Directors del curs: Xavier Martínez Faneca  (Fundació CIM-UPC)

Xavier Martínez Faneca Chief Technical Officer de BCN3D Technologies (Fundació CIM-UPC)

Prioritàriament, persones treballadores en situació d'atur demandants d'ocupació (DONO), i també:

  • Persones amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social (persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, persones majors de 45 anys, persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys).
  • Persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret.
  • Persones amb baixa qualificació professional.
  • Joves menors de 30 anys.
  • Persones beneficiàries dels programes PREPARA, “Activación para el Empleo”  i d’altres que comportin l’obligació o compromís de participar en cursos de formació per a l’ocupació, dins de les polítiques actives d’ocupació.