Habilitats de Comunicació

Purpose

El curs “Habilitats de Comunicació” està orientat a dotar als assistents d’estructures, eines i habilitats per a millorar o desenvolupar les seves competències de comunicació amb l’objectiu per influenciar i persuadir i fer-ne de la seva comunicació una fortalesa. 

Mitjançant la metodologia de “Learning by doing” i les diferents teories i dinàmiques pràctiques proposades garantim un procés d’aprenentatge i experiència formativa que permetin assolir les habilitats adients.

Objectius

Una bona formació significa una bona oportunitat per incrementar l’ocupabilitat de les persones que cerquen feina, amb l’objectiu d’ampliar i millorar els seus coneixements i les seves capacitats i d'adquirir les competències que es puguin demanar als llocs de treball.

Els objectius de la formació ocupacional són els següents:

 • Facilitar la inserció laboral dels alumnes.
 • Afavorir el desenvolupament de competències (genèriques i específiques) que permetin el creixement professional i personal de l' alumne.
 • Actualitzar coneixements i generar-ne de nous, fomentant la seva capacitat d'adaptació.
 • Promoure actituds i valors com la responsabilitat, el respecte i la igualtat.
 • Donar a conèixer als alumnes, les necessitats empresarials amb què es poden trobar en finalitzar la seva formació.
   

Edition: FOAP 2017/18

Preu matrícula
Subvencionat 100% per el Servei d’Ocupació de Catalunya(SOC) i el Fons Social Europeu
Durada
30 hores
Dates
Pròximament
Horari
De dimecres a dimecres de 9:00 a 14:00h
Ubicació
Barcelona
Contents

1. Habilitats de comunicació en l’ocupació

 • La Intel•ligència Emocional com a base de la comunicació.
 • Autoestima i comunicació.
 • Com detectar l’estil de comunicació del teu interlocutor.
 • Com comunicar eficientment el teu projecte, producte o marca personal.

2. La negociació positiva  

 • Comunicació Col•laborativa(autoempatia, empatia i honestedat).
 • L’establiment del planning d’objectius.
 • Lideratge mitjançant l’estil comunicatiu.
 • Persuasió i influència.  

3. Habilitats comunicatives en públic.

 • Comunicació verbal, no verbal i para-verbal.
 • Comunicació efectiva i afectiva.
 • L’estructura efectiva del missatge.
 • Programació Neuro lingüística i comunicació.
 • Les 6 W, Pitch Elevator i Story Telling per construir missatges.

4. La comunicació assertiva.

 • Els estils de comunicació.
 • Tècniques i conductes de comunicació assertiva.
 • Models BRIDGE i PAN com a facilitadors de ponts comunicatius.
 • Escolta activa, Enquadrament, Raport, Preguntes i Feedback. 

Information request

For more information please fill out the form below and we will contact you within 24 hours.

For more information, please contact us ocupacional@fundaciocim.org or call to 93 401 71 71.

El curs “Habilitats de Comunicació” s’adreça a totes aquelles persones i/o professionals que considerin la comunicació com a element fonamental per incrementar eficàcia i eficiència en qualsevol àmbit o sector de desenvolupament o negoci.

Dirigits a emprenedors, comandaments i/o col•laboradors que desitgin introduir elements de canvi i millora competencial en el seu rol i convertir la seva habilitat de comunicació en una fortalesa.

L’equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s’adapta a la realitat empresarial.

Prioritàriament, persones treballadores en situació d'atur demandants d'ocupació (DONO), i també:

  • Persones amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social (persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, persones majors de 45 anys, persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys).
  • Persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret.
  • Persones amb baixa qualificació professional.
  • Joves menors de 30 anys.
  • Persones beneficiàries dels programes PREPARA, “Activación para el Empleo”  i d’altres que comportin l’obligació o compromís de participar en cursos de formació per a l’ocupació, dins de les polítiques actives d’ocupació.


Per a qualsevol aclariment, pots posar-te en contacte amb la Fundació CIM al 93.4017171, al correu de ocupacional@fundaciocim.org o a la pàgina web www.fundaciocim.org
 

Vanessa Martínez, Responsable de Formació Ocupacional i Especialitzada.