In Company

Programa de Formació In Company

El Programa de Formació In Company de la Fundació CIM té com a objectiu transferir coneixements d'enginyeria i gestió de la tecnologia així com facilitar eines a les empreses i als profesionals perquè puguin crear i millorar els seus productes i processos de fabricació, acostant la realitat empresarial a la universitat, per facilitar que el teixit industrial del seu entorn pugui assolir la màxima competitivitat tecnològica.

Està especialitzat en el disseny i execució d'accions formatives a mida, adequats a les   necessitats reals de formació de l'empresa. La Fundació CIM realitza des dels seus inicis formació a les empreses en el coneixement de la gestió del producte, el procés i la tecnologia.

Instal·lacions

En l'entorn industrial actual, cada vegada pren més importància la millora de l'eficiència de les nostres instal·lacions. És per això que al llarg del curs es presenten i s'utilitzen les tècniques més actuals en l'àmbit de la fabricació assistida per ordinador així com el Lean Manufacturing, que proporciona les eines de gestió necessàries per la millora contínua en les nostres plantes productives.

La Formació in Company es pot realitzar tant a les pròpies instal·lacions del client, com a la Fundació CIM, on es pot disposar de:

 • Aules amb projector i ordinadors per tots els participants
 • Laboratori d'automàtica amb PLC's, robòtica i material pel control industrial
 • Aules polivalents d'impartició de coneixement teòric
 • Planta pilot de 500 m2 d'instal·lacions industrials: Àrea de Mecanització, Àrea de Fabricació Additiva (impressió 3D), Àrea de Metrologia i Àrea de motlles de silicona

Duració i Horaris

La durada total dels cursos és flexible segons les necessitats de la formació i els cursos es poden realitzar en l'horari que millor convingui al client.

També existeix la possibilitat de generar un pla formatiu permanent a l'empresa on es destina un professional per impartir els continguts teòrics - pràctics als treballadors i realitzar tasques de millora continua.

Continguts

Els continguts s'adeqüen als requeriments de les empreses.

Les sessions són impartides per professors de la Fundació CIM i per experts de diferents sectors empresarials i universitaris. Tots ells aporten la seva experiència sobre les noves metodologies i models de gestió en les àrees de producte i procés. Tals com:

 • Disseny assistit per ordinador: AutoCAD, 3ds max, Solidworks, Siemens NX, Catia V5, SketchUP&VRay, Rhinoceros...
 • Desenvolupament de Producte.
 • Tecnologies de la Producció (Mecanitzat, Fabricació Additiva, etc)
 • Enginyeria Dimensional (Metrologia, verificaició, etc.)
 • Automatització, Robòtica i visió per computador.
 • Gestió de la Producció (Millora continua [As Is -To Be])
 • Gestió de la Cadena de Subministrament.
 • Competències Directives.

Sol·licitud d'informació

Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Per demanar un assessorament personalitzat, pot contactar amb nosaltres al 93 401 71 71 o enviar un correu electrònic a incompany@cim.upc.edu.

fundació tripartita

Gestió

Aquest programa es gestiona segons la següent metodologia:

 • 1. Necessitats i requeriments formatius de l'empresa
 • 2. Sol·licitud de formació in company. Reunió o contacte inicial per a diagnosi de la necessitat.  
 • 3. Oferta de l'acció formativa. Proposta de calendarització, continguts i metodologia.
 • 4. Aprovació de l'oferta.
 • 5. Execució de l'acció formativa.
 • 6. Tancament del curs. Avaluació i certificació.
 • 7. Creació d'un pla formatiu adaptat a l'empresa.
fundació tripartita

Fundació Tripartita

A través de la Fundació Tripartita les empreses disposen d'uns fons, anomenats crèdits, per finançar la formació dels seus treballadors mitjançant bonificacions a les quotes patronals de la Seguretat Social.

D'acord amb la missió de la Fundació CIM de complementar i donar suport a la formació i millora del desenvolupament d'empreses i professionals, la Fundació pot contribuir a realitzar els tràmits per a recuperar el crèdit assignat a la vostra empresa mitjançant una de les següents opcions:

 • Accions formatives realitzades per la Fundació CIM
 • Formacions impartides per altres entitats

 

Empreses participants:


fundacio cim     fundacio cim         fundacio cim         fundacio cim