Purpose

El propòsit del curs és que l’alumne aprengui a valorar la viabilitat tècnica i econòmica de l’ús d'un motlle de silicona dins del cicle de desenvolupament d’un producte, així com conèixer les condicions que ha de complir un disseny tenint en compte la fabricació de la peça plàstica.

A més, es busca conèixer els principals tipus de plàstics tècnics existents en el mercat (ABS, PP, PMMA, elastòmers...) i les seves característiques, per tal de saber-ne identificar el corresponent símil de cada un d’ells en PUR (poliuretà).

Tot plegat, es durà a terme a partir d’activitats pràctiques per desenvolupar els coneixements i habilitats necessàries per produir motlles de silicona i fabricar peces de diferents tipus, fent ús dels materials més utilitzats en la fabricació de peces prototip i/o finals en models de baixa producció.

És imprescindible que els alumnes portin botes de seguretat.

Who is this course for?

Està dirigit a professionals que es vulguin introduir en el món dels motlles de silicona per augmentar els coneixements de prototipat industrial i/o per a realitzar produccions de baix volum.

També està orientat a empreses o particulars que necessitin implementar aquest procés, tant per validació de prototips funcionals com per la fabricació de productes de baixa producció.

Continguts

  • Introducció al món dels motlles ràpids i materials
  • Viabilitat i anàlisi econòmic
  • Fonaments de disseny de peces plàstiques
  • Processat i acabats de peça màster
  • Estudi morfològic de la peça màster
  • Fabricació de motlles 
  • Colades amb diferents materials
  • Post-processat de peces