Pàgines Web (CP)

Purpose


El curs ocupacional de Confecció i Publicació de Pàgines Web capacita a qualsevol persona a desenvolupar i mantenir pàgines web.

Mitjançant les eines disponibles de disseny i programació, es creen i administren pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements multimèdia, respectant els estàndards d'usabilitat.

Amb l'elaboració de diferents casos pràctics garantim l'aprenentatge de les tècniques més habituals per crear i gestionar llocs web.

Certificat de professionalitat

 

Els certificats de professionalitat són títols oficials a tot l'Estat Espanyol que acrediten les competències que ha adquirit un treballador pel desenvolupament d'una activitat laboral. Confirmen que la persona que els posseeix té les habilitats i coneixements necessaris per ocupar aquest lloc de treball. És a dir, que està qualificat i compleix amb el perfil professional de la professió.

El Certificat de Professionalitat està constituït per uns blocs anomenats Unitats de Competència i aquests al seu torn s'organitzen en Mòduls Formatius. Cada unitat de competència té associada un codi d'acció formativa dins de l'itinerari i es facilita que un mateix alumne participi en totes les accions de l'itinerari , perquè pugui obtenir el títol corresponent.

El certificat es convalida per mitjà de les Qualificacions Professionals amb la formació del Cicle Formatiu de Grau Mitjà i/o Superior de la família professional a la qual correspon.

L'alumne que no realitzi tots els mòduls formatius que integren el certificat de professionalitat obtindrà una certificació dels mòduls superats que tindrà efectes d'acreditació parcial acumulable de les competències professionals adquirides.
 

Edition: FOAP 2017/18

Preu matrícula
Subvencionat 100% per el Servei d’Ocupació de Catalunya(SOC) i el Fons Social Europeu
Durada
520h + 80h de pràctiques en empresa
Dates
Places exhaurides
Horari
Places exhaurides
Ubicació
Barcelona i Castelldefels
Contents

 

1. Construcció de pàgines web

 • Els llenguatges de marques
 • Imatges i elements multimèdia
 • Tècniques d'accessibilitat i usabilitat
 • Eines d'edició web
 • Fulles d'estil
 • Disseny, ubicació i optimització de continguts
 • Formularis a la construcció de pàgines web
 • Plantilles a la construcció de pàgines web
   

2. Integració de components software en pàgines web

 • Metodologia de programació
 • Llenguatge de guió
 • Elements bàsics del llenguatge
 • Desenvolupament de scripts
 • Gestió d'objectes del llenguatge de guió
 • Esdeveniments del llenguatge de guió
 • Cerca i anàlisi de scripts
 • Validació de dades
 • Efectes especials
 • Proves i verificació a pàgines web
   

3. Publicació de pàgines web

 • Característiques de seguretat a la publicació de pàgines web
 • Eines de transferència d’arxius
 • Publicació de pàgines web
 • Difusió a internet
 • Creació de pàgines
 • Integració i comunicació al centre de treball
4.Projecte Final
Information request

For more information please fill out the form below and we will contact you within 24 hours.

For more information, please contact us ocupacional@fundaciocim.org or call to 93 401 71 71.

Perfils que es vulguin introduir al món de la construcció de pàgines web, de navegació i disseny web.

Per aquest certificat de professionalitat de nivell 2, la persona participant haurà de reunir un dels requisits acadèmics

Han d’estar inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya abans d'iniciar l'acció formativa, tant si són persones treballadores en situació d'atur (80% de les plaçes) tot acreditat el DONO, com si són persones treballadores ocupades (20% de les plaçes), realitzant la demanada de millora.

Veure requisits

L’equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s’adapta a la realitat empresarial.

Directora del curs: Paqui Pardo (Fundació CIM-UPC)

Paqui Pardo Fundació CIM-UPC

Prioritàriament, persones treballadores en situació d'atur demandants d'ocupació (DONO), i també:

  • Persones amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social (persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, persones majors de 45 anys, persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys).
  • Persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret.
  • Persones amb baixa qualificació professional.
  • Joves menors de 30 anys.
  • Persones beneficiàries dels programes PREPARA, “Activación para el Empleo”  i d’altres que comportin l’obligació o compromís de participar en cursos de formació per a l’ocupació, dins de les polítiques actives d’ocupació.


Per a qualsevol aclariment, pots posar-te en contacte amb la Fundació CIM al 93.4017171, al correu de ocupacional@fundaciocim.org o a la pàgina web www.fundaciocim.org
 

Vanessa Martínez, Responsable de Formació Ocupacional i Especialitzada.