Postgrau DPEP

Purpose


Els departaments de les empreses sempre estan sotmesos a exigències de productivitat: han de treure el màxim rendiment dels recursos disponibles. En el cas del Desenvolupament de Productes i d'R+D+i, cal dissenyar un producte innovador de qualitat amb el mínim cost i temps possibles. 

En aquest postgrau, es tractes temes de definició, planficació i direcció de projectes, tant de recerca, els pròpiament anomenats projectes d'R+D, com l'execució, control econòmic i tècnic, i gestió d'equips de desenvolupament de projectes.

El seu pròposit és capacitar els participants per combinar aquestes metodologies i procediments  per tal de poder desenvolupar productes, projectes i, fins i tot, empreses noves en les millors condicions per aconseguir reduir riscos associats a la seva viabilitat.

Beneficis

 

En finalitzar el curs, els participants seran capaços de:  

 • Utilitzar sistemes i processos de gestió de projectes d'innovació
 • Aplicar tècniques i mètodes de disseny, materialització i d'optimització de producte
 • Utilitzar tècniques de verificació i redisseny. Assegurament de la funcionalitat. El protocol d'assaig.
 • Conèixer els processos de certificació, homologació, patents, vigilància tecnològica, etc. 
 • Gestionar equips de departaments de R+D+i amb capacitat d'Innovació.
   

El propòsit del curs és capacitar als participants per combinar aquestes metodologies i procediments a fi de poder desenvolupar productes nous en les millors condicions. En aquest postgrau, es tractaran temes de definició, planificació, i adreça de projectes, tant de recerca, els pròpiament anomenats projectes de R+D, com a execució, control econòmic i tècnic, i gestió d'equips de desenvolupament de projectes.

L'objectiu és capacitar als participants per combinar aquestes metodologies i procediments per poder desenvolupar productes, projectes i, fins a, empreses noves en les millors condicions per aconseguir reduir riscos associats a la seva viabilitat.

Edition: Octubre 2018

Matrícula
3.050€
Descomptes
UPC Alumni Premium 10%; Situació desocupació 10%; Empreses col·laboradores 10%; CETIB 12%; EIC 15%
Duració
105 hores
Inici
16/10/2018
Fi
Febrer 2019
Horari
Dm i Dj de 18:15 a 21:45h
Crèdits
15 ECTS
Contents

 

1. Innovació i Estratègica

 • Gestió de projectes d'innovació: Innovació 6.0 i “Business Model Canvas”
 • Visió estratègica del procés d'innovació: Pensament Estratègic i Gestió de la Innovació..
 • Estudis de Mercat i desenvolupament de nous productes
 • Organització innovadora i enginyeria concurrent
2. Desenvolupament de projectes d'enginyeria de producte
 •  Visió estratègica del procés d'innovació: pensament estratègic i gestió de la innovació
 • Els projectes. Estratègia i "Marketing tools" per al nostre producte
 • Innovació i pla de desenvolupament de nous productes

3. Disseny de Productes, Prototips i Validació

 • Del concepte a la innovació
 • Organització innovadora, enginyeria concurrent
 • Els Prototips en el desenvolupament de producte
 • Assegurament de la funcionalitat. El protocol d'assaig. Cas pràctic
 • Disseny estadístic d'experiments (DOE.)
 • La qualitat com a base per al desenvolupament de producte
 • LCA Cicle de vida del producte

 

4. Direcció, Planificació i gestió de Projectes

 • Planificació, supervisió i control de projectes. Tasques de “Project Manager”
 • Eines de planificació i control de l'execució: GANTT, PERT, Pla de riscos
 • Els projectes: etapes. Eines informàtiques
 • Els projectes: gestió, economia i normativa
 • Planificació i execució de projectes: El cas HP
 • La certificació de productes. Marc legal i accés a la informació
 • La R+D+i en l'entorn industrial actual. Subvencions i finançament públic per a R+D+i
 • Finançament i retorn de la inversió

 

5. Lideratges i Gestió d'Equips i Persones

 • El marc actual de la gestió. Les persones i les organitzacions
 • El professional i el seu desenvolupament
 • Lideratge, motivació i gestió de persones d'un equip de projecte
 • Gestió dels conflictes interdepartamentals
 • Departaments de R+D+i: el cas Minute Maid
 • Eines de comunicació efectives (Elevator pitch)

 

6. Projecte Final de Postgrau

Information request

For more information please fill out the form below and we will contact you within 24 hours.

For more information, please contact us infomasters@fundaciocim.org or call to 93 401 71 71.

Aquest postgrau està orientat a qualsevol professional tècnic de qualsevol àmbit (mecànica, química, energies renovables, transports, electrònica, nutrició, disseny, construcció...) que desitgi aprofundir en Direcció i gestió de Projectes, ampliar, reforçar i aprendre coneixements de l'àmbit de l'enginyeria de producte, centrant-se en aspectes d'Innovació i R+D+i, o ben emprenedors de noves idees de productes per materialitzar-los en projectes reals.

Sortides professionals: Direcció de projectes, Direcció de departaments de R+D+i, Gestió de projectes i equips, Tècnics de desenvolupament de producte, Experts en innovació

El equipo docente que integra el programa está formado por profesionales que combinan su trabajo con su tarea docente y, por lo tanto, posibilitan con su gran experiencia en el sector un aprendizaje que se adapta a la realidad empresarial. 

Emilio Angulo HP
Joaquim Minguella FCIM
Minerva Villegas FCIM
Marta Martínez FCIM
Laura Calvo FCIM
Oriol Alcoba Barcelona Media
Carles Riba CDEI-UPC
Artur Vericat Consultor
Eduard Olivé Consultor
Jaume Ramonet Consultor
Victor Peña Consultor
Menno Märien CROSSMO
Marcos Gómez ESADE
Raquel R. Grande Consultor
Sergio Ceña IDNEO
Carles Magrinyà Consultor
Jordi Calduch Sampling Innovations
Clàudia Pèrez FCIM
G.Alarcón FCIM
Nuria Esteban FCIM
M. de Roji FCIM
Eduard Guiu CaixaBank

Laura Calvo, directora d'Estudis de Postgrau.