Responsable Tècnic de Producció

Marzo 31, 2021

RESPONSABLE TÈCNIC DE PRODUCCIÓ

En dependència del director de Producció i Compres, la seva missió és ser el referent tècnic del hardware electrònic i mecatrònic de l´empresa i tindrá plena responsabilitat en les següents àrees:

- Assegurar des del vessant tècnic que els equips fabricats i reparats compleixen amb els requisits segons han estat dissenyats.

Per a això és indispensable:

o Controlar el disseny i test de circuits electrònics.
o Establir protocols de comunicació, ports i busos d´electrònica industrial
o Detecció i identificació d´incidències i anàlisi a baix nivell de circuits i senyals utilitzant equips de
mesurament i anàlisi d´equips electrònics.
o Supervisar muntatge / assemblatge d´equips electrònics i informàtica industrial.
o Coneixements de microprocessadors i arquitectura de plaques microprocessades així com d´informàtica de sistemes i arquitectura de PC industrials.

- Ser el pont a nivell d´equips electrònics entre el departament de I+D i Producció tant per a l´evolució i manteniment dels equips actuals, com en els nous productes:

o Realització de proves i validacions de noves versions de producte.
o Participar en la definició de necessitats de producte a nivell de requisits per als que I+D desenvoluparà els nous productes i evolutius.

- Ser el responsable a nivell tècnic de les persones del departament de Producció (tant de producte semielaborat com a producte acabat) i reparació electrònica. En total unes 10 persones.

-Dependència directe de direcció, així com informar periòdicament de les novetats i resultats dels projectes.

Requisits
Titulació Enginyeria Superior en Electrònica, Telecomunicacions, Mecatrònica o Industrial
Es valorarà  
Requeriments Som una empresa líder en equips i software d´automatizació i precisem incorporar un/a enginyer/a pel departament de Producció i Reparació.
Imprescindible  
Altres requisits Estem buscant una persona amb capacitat analítica i de resolució de problemes.

 

Les persones interessades poden adreçar el seu Cv actualitzat a: ccornellas@alvic.net