Indústria 4.0

Estem vivint l’inici de la quarta revolució industrial; els ordinadors i màquines tenen la capacitat de comunicar-se i prendre decisions sense la participació d’éssers humans. Els pilars fonamentals d’aquesta indústria 4.0 i la fàbrica intel·ligent són la combinació de tecnologies com el Big Data, els Sistemes Robòtics, la Ciberseguretat i la Fabricació Additiva.

Estem vivint l’inici de la quarta revolució industrial; els ordinadors i màquines tenen la capacitat de comunicar-se i prendre decisions sense la participació d’éssers humans. Els pilars fonamentals d’aquesta indústria 4.0 i la fàbrica intel·ligent són la combinació de tecnologies com el Big Data, els Sistemes Robòtics, la Ciberseguretat i la Fabricació Additiva.

3D Printing for Health

La transformació de la pràctica quirúrgica mitjançant la incorporació de la fabricació additiva és l’objectiu i es duu a terme a tres nivells: models d’assaig quirúrgic, guies i implants per reconstrucció i implants bioactius per a la regeneració de teixits. Aquesta tecnologia permet la individualització de tractaments en el sector biomèdic.

La transformació de la pràctica quirúrgica mitjançant la incorporació de la fabricació additiva és l’objectiu i es duu a terme a tres nivells: models d’assaig quirúrgic, guies i implants per reconstrucció i implants bioactius per a la regeneració de teixits. Aquesta tecnologia permet la individualització de tractaments en el sector biomèdic.

Direct Ink Writing

Amb la tecnologia DIW o Robocasting a partir de les necessitats d’investigadors i dels propis materials que necessiten treballar es desenvolupen nous sistemes d’impressió 3D.

Amb la tecnologia DIW o Robocasting a partir de les necessitats d’investigadors i dels propis materials que necessiten treballar es desenvolupen nous sistemes d’impressió 3D.

Concrete 3D Printing

La impressió 3D permet als arquitectes i al món de la construcció dissenyar estructures amb diferents geometries funcionals i no convencionals que poden ser complicades de construir mitjançant els mètodes de construcció convencionals.

La impressió 3D permet als arquitectes i al món de la construcció dissenyar estructures amb diferents geometries funcionals i no convencionals que poden ser complicades de construir mitjançant els mètodes de construcció convencionals.

Hybrid 3D Manufacturing

La fabricació híbrida és un dels processos amb més avantatges i reptes de l’evolució de la impressió 3D. Aquesta ens permet escurçar la cadena de producció; reduint el temps i els costos de fabricació. L’objectiu actual va més enllà; vol augmentar el nombre de materials que s’utilitzen en un sol procés d’impressió.

La fabricació híbrida és un dels processos amb més avantatges i reptes de l’evolució de la impressió 3D. Aquesta ens permet escurçar la cadena de producció; reduint el temps i els costos de fabricació. L’objectiu actual va més enllà; vol augmentar el nombre de materials que s’utilitzen en un sol procés d’impressió.

Customized 3D Printers

Les impressores desenvolupades al CIM UPC destaquen per la seva capacitat de personalització per oferir paràmetres d’impressió als que les impressores del mercat no poden enfrontar-s’hi.

Les impressores desenvolupades al CIM UPC destaquen per la seva capacitat de personalització per oferir paràmetres d’impressió als que les impressores del mercat no poden enfrontar-s’hi.

Indústria 4.0
3D Printing for Health
Direct Ink Writing
Concrete 3D Printing
Hybrid 3D Manufacturing
Customized 3D Printers